ÚvodO spoločnostiSlužbyReferencieUvod

10.02.2010

Spustenie novej web stránky!

Rozhodli sme sa pre našich klientov spustiť novú web stránku. Pripravené máme pre Vás kompletné portfólio našich služieb ako aj kontaktný formulár, ak máte na nás otázky. >>

Zobraziť všetky novinky

Poradenstvo:

Spoločnosť Roman Fendek Consulting s.r.o. poskytuje poradenstvo v nasledovných oblastiach:

  • Ekonomické, Daňové, a mzdové poradenstvo v oblasti jednoduchého a podvojného účtovníctva a miezd v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z., všetkých daňových a sociálnych zákonov a ich neustálych novelizácií.
  • Personálne poradenstvo v oblasti personalistiky, ktorá je časťou ekonomiky podniku zaoberajúca sa výrobným faktorom, ako sú ľudské zdroje resp. personál, počnúc náborom až po odchod do dôchodku. Zahŕňa najmä vedenie personálu, podmienky zamestnania, výber personálu, školenie, umiestnenie personálu, pracovný postup a sociálnu starostlivosť.
  • Poradenstvo pri inžinierskych činnostiach od prípravy, cez realizáciu až po kolaudáciu investičnej výstavby, ako i zabezpečenie kompletnej či čiastkovej projektovej dokumentácie. Zabezpečenie územných, stavebných, kolaudačných a iných rozhodnutí pre právnické a fyzické osoby v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona a s nimi súvisiace podklady pre vydanie týchto rozhodnutí t.j.: doklady o vlastníctve – Listy Vlastníctva, snímky z katastrálnej mapy, rozhodnutia, stanoviská, súhlasy, vyjadrenia, alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a miestnej samosprávy.
SprostredkovaniePoradenstvoKonzultácieProjektovanie